CENÍK

 
 

Očkování

- Klíšťová encefalitida

- Tetanus

- Chřipka

- Pneumokok (od 65 let zdarma)

- ostatní očkování dle domluvy a objednání

          

850 Kč

Zdarma

500 Kč

Řidičský průkaz

300 Kč

Zbrojní průkaz

400 Kč

Potravinářský průkaz

200 Kč

Formuláře pojištěnců

200 Kč

CENÍK výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2021

Úkon                                                                                                           Sazba

Vydání či rozšíření řidičského průkazu                                                  300 Kč

Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech                                    300 Kč

Vydání, rozšíření, prodloužení zbrojního průkazu                                 400 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti                       300 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz                                                              200 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu                                                                   100 Kč

Potvrzení pro úřad práce                                                                         100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                          200 Kč

Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu                                                          200 Kč

Bodové hodnocení úrazu                                                                       400 Kč

Ztížení společenského uplatnění                                                           400 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                  100 Kč

Potvrzení pro letní tábory, práce s dětmi                                               100 Kč

Vystavení duplikátu dokladu (PN,OČR, potr. průkaz)                            100 Kč

Vyšetření EKG včetně zhodnocení na vlastní žádost                           200 Kč

Vyšetření stolice na skryté krvácení do 50ti let věku                          400 Kč

Záloha na test na vyš. stolice na skryté krvácení (FOB test)                 50 Kč

Vystavení žádosti do domova důchodců, DPS a ústavů soc. péče     100 Kč

Vypsání formuláře ke schválení lázeňské péče                                   200 Kč

Kopie zdravotní dokumentace - 1 stránka 5 Kč