CENÍK

 
 

Očkování

- Klíšťová encefalitida

- Tetanus

- Chřipka

- Pneumokok (od 65 let zdarma)

- ostatní očkování dle domluvy a objednání

          

1100 Kč

Zdarma

500 Kč

Řidičský průkaz

700 Kč

Zbrojní průkaz

700 Kč

Potravinářský průkaz

200 Kč

Formuláře pojištěnců

500 Kč

CENÍK výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2021

Úkon                                                                                                           Sazba

Vydání či rozšíření řidičského průkazu                                                  700 Kč

Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech                                    500 Kč

Vydání, rozšíření, prodloužení zbrojního průkazu                                700 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti                      500 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz                                                             200 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu                                                                 300 Kč

Potvrzení pro úřad práce                                                                       300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                          400 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace expres                                             800 Kč

Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu                                                         500 Kč

Bodové hodnocení úrazu                                                                       700 Kč

Ztížení společenského uplatnění                                                           700 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                  100 Kč

Potvrzení pro letní tábory, práce s dětmi                                              100 Kč

Vystavení duplikátu dokladu (PN,OČR, potr. průkaz)                           100 Kč

Vyšetření EKG včetně zhodnocení na vlastní žádost                         1000 Kč

Vyšetření stolice na skryté krvácení do 50ti let věku                          400 Kč

Záloha na test na vyš. stolice na skryté krvácení (FOB test)               100 Kč

Vystavení žádosti do domova důchodců, DPS a ústavů soc. péče     100 Kč

Kopie zdravotní dokumentace - 1 stránka 20 Kč