- Jsem výrazně dušný i v klidu, schvácený, nejsem schopný se o sebe postarat

Volám číslo 155, kde uvedu, že jsem Covid 19 pozitivní a dušný